Referat fra kamphelg med STIHK jenter på Skedsmokorset, 26-28 januar 2018

19 jenter har i helgen spilt kretslagsturnering på Lillestrøm. Ti av disse spiller til vanlig for RIHK sine U12 og U14 lag i seriespill og lokal serie. Trener Kjetil Bauck oppsummerer helgen slik:
Vi har sett stor innsats og fått resultat over forventning, vi ønsket oss medalje men så vel egentlig på bronse som mest sannsynlig. Jentene har vært tent og jobbet hardt og endte til slutt med sølv.
Det artige med å trene jenter er når de får til det du har instruert dem. Man kan at det går opp et lys og at det de har gjort på trening har hatt noe for seg. Gutter har ofte ikke den samme uttrykte glede når de får til noe de har øvd på og blitt instruert i. Det er gøy å være i boksen etter at jentene har vært ute på is og gjort jobben, da er det bare smil.
Jentene som gruppe går godt overens og er flinke til å blande seg og bli ett stort lag. De er en inkluderende gjeng, klubblogoen er glemt når de spiller for kretslaget. Det dannes et nytt «vi». Enkeltspillere er selvfølgelig mer samspilt på grunn av at de har spilt mye sammen på Wing og i andre lag, de har lært seg ulike detaljer og posisjoneringer på banen. I forhold til uttak av rekker så ser vi mest på hva vi har trua på fra kamp til kamp, justerer ut ifra hvem som har dagen og da får mer spilletid. Det har vært mye justeringer i løpet av helga, kun førsterekka har vært intakt hele helga.
RIHK har i år hatt med to underårige (2005-modeller) som har jobbet som terriere på isen. Her har vi sett stort engasjementet og glede, de kommer på isen som noen kanonkuler og holder på til det ikke er noe igjen og litt til. De eldre spillerne de møter ser ofte ut som at de ønsker å hoppe over vantet når disse to kommer farende. Henger man lenge nok på og maser på motspillerne, vinner man ofte pucken. De er ikke ferdig slipte diamanter ennå men de er godt på vei!
De andre RIHK jentene er spillere med ulike ferdighetsnivå. Rosenborg har opp igjennom levert mange gode spillere til kretslag. Mye potensiale også videre i disse spillerne. De fleste spillerne har det potensialet de vil ha selv, så denne medaljen håper vi har trigget dem til å ville ta ut mer av sitt potensiale. Jobben som gjøres med å bygge miljøet for jentehockey og kvinnehockey er viktig og må være et pågående arbeid også videre

Kampklart lag

Kretsen har signert kontrakt med Elise Hauan Dahl og Kjetil Bauck som trenere til og med neste kretslagsturnering i 2019, for å sikre kontinuiteten og for å optimere jentenes forutsetninger for å lykkes. Kjetil har spilt hele sin karriere i Rosenborg og har opplevd at det har vært en fordel at treneren får følge spillerne og være med å forme dem i samme retning over flere år.
Trondheim har en god tradisjon for utvikling av gode damespillere, assistenttrener Elise har spilt mange landslagskamper. Flere andre lokale spillere har også levert godt opp igjennom tidene. Det er ingen grunn til at det skal slutte, kretslagssatsingen til kretsen er en del av et ønske om at alle jentespillerne skal ha noe å sikte imot fremover.

Lederteamet, Kjetil, Elise og Rune

Når det gjelder å være trener for denne gjengen, oppsummerer Kjetil det slik:
Trenermessig kan man ikke være på samme vis ovenfor jenter som ovenfor gutter, man må ikke være for aggressiv ovenfor jentene. Jentene krever oftere en forklaring og de kan ha spørsmål der det er viktig å forklare hvorfor og resonnere. For å gjøre dem til ett lag er de utenomsportslige tingene vel så viktige som timene tilbragt i ishallen. Alle har ikke like store forutsetninger for å lykkes men så lenge de gleder seg over å dra på trening og har et godt samhold på isen og i garderoben, så har de de beste mulighetene. Tull og tøys og litt pranking er bare av det gode.
Kjetil forteller at han hadde lyst på denne medaljen på vegne av jentene, som har jobbet, svettet og hatt det vondt for hverandre, denne medaljen var inderlig fortjent. Ishockey er ikke alltid rettferdig og det er godt å se at jentene lykkes. Av erfaring mener Kjetil at medaljen i seg selv ikke er så viktig men at minnene knyttet til turneringen vil være av stor betydning.

Tre Rosenborg-jenter fra JU12/14, Mina, Tonje og Bea

 

Vi gratulerer!

 

Tekst og bilde: Silje Rodahl