Styret har tidligere innkalt alle medlemmer til årsmøte i Rosenborg Ishockeyklubb.

Årsmøtet avholdes torsdag den 30. mars klokka 20.00 på styrkerommet i Leangen Arena.

Fristen for å ta opp saker på årsmøtet er nå gått ut. Her finner dere Saksliste årsmøte.

For å ha stemmerett på årsmøtet må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst en måned og ha betalt kontingenten.

Alle saksdokumenter finner du her:

Årsberetning for Rosenborg Ishockeyklubb Allianseidrettslag 2016

2016-12-31 Resultat – Rosenborg Ishockeyklubb

Innkomne saker til årsmøtet 2016 NY

RIHK Budsjett 2017

Saksliste årsmøte

Vedlegg til saksliste

Årsberetning for Rosenborg Ishockeyklubb Allianseidrettslag 2016

Velkommen til årsmøte!