Vi er en foreldredrevet klubb basert på frivillig innsats. Alle fra trenere, lagledere, styremedlemmer, Facebook-administratorer til kakebakere og materialforvaltere legger ned all innsats helt frivillig og ulønnet.

I tillegg til mer eller mindre faste verv, har RIHK faste dugnader som utføres av foreldre. Vi er så heldige å ha Lerkendalsdugnaden. Det vil si at lagene på rundgang vasker deler av tribunen på Lerkendal stadion i forbindelse med RBKs hjemmekamper. Som bonus får dugnadsfolket gratisbilletter til kampen!

Inntektene fra Lerkendalsdugnaden sørger for å holde treningsavgiftene lavere enn de ellers ville ha vært, slik at flere får mulighet til å drive på med verdens beste barneidrett i Norges eldste hockeyklubb.

Foreldre forventes å stille opp på noen dugnader i løpet av året.

I tillegg er dugnaden en glimrende mulighet til å møte hyggelige og flinke foreldre og medlemmer av klubben!

Praktisk

For å organisere og koordinere dugnadene har klubben en hovedansvarlig for dugnader.

I tillegg skal hvert lag ha en dugnadsansvarlig. Hvis et lag ikke har dugnadsansvarlig, vil lagleder bli benyttet som dugnadsansvarlig.

Dugnadsansvarliges oppgaver

Hovedansvarlig for dugnader

Hovedansvarlig for dugnader setter opp dugnadslister for Lerkendalsdugnaden. I tillegg sender vedkommende ut varsel for Lerkendalsdugnaden og har hovedansvar for all koordinering av dugnader.

Dugnadsansvarlig for laget

Hvert enkelt lag har en dugnadsansvarlig som velges for et kalenderår. Valget skal foregå så tidlig som mulig i januar måned. Den dugnadsansvarlige for laget har følgende oppgaver:

1. Koordinere dugnadsoppsettet for sitt lag med hovedansvarlig i RIHK samt å ha ansvar for at vaskingen og ryddingen av Adidas blir utført i henhold til avtale mellom klubben og RBK (4 – 6 kamper per sesong).

2. Delta på vasking eller rydding.

3. Hente og dele ut kampbilletter før kampstart (hentes på ryddebua).

4. Melde tilbake til hovedansvarlig navn på frammøtte og hvor mye tid som ble brukt snarest mulig etter avviklet rydding/vasking.