Til alle medlemmer i Rosenborg Ishockeyklubb.

Styret i Rosenborg ishockey innkaller med dette til årsmøte.

Årsmøtet avholdes i møterommet i ishallen torsdag 28. mars 2019 fra kl. 18:00.

• Forslag til saker som skal behandles på årsmøte må sendes til wisth@virtusadvokat.no innen onsdag 13. mars 2019.

• Sakspapirer vil bli gjort tilgjengelig senest 1 uke før årsmøtet.

• For å ha stemmerett og være valgbar må man ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene.

Ikke medlem? Send en mail til redaksjon@rihk.no med informasjon om navn, fødselsdato og postnummer, så vil dere motta medlemskontingent.

 

 

Hilsen

Hans Petter Wisth

Styreleder

Rosenborg ishockeyklubb