Trondheim, 28. februar 2017

Til medlemmene i Rosenborg Ishockeyklubb, RIHK.

Innkalling til årsmøte i Rosenborg Ishockeyklubb

Styret innkaller herved til årsmøte i Rosenborg Ishockeyklubb. Årsmøtet avholdes torsdag den 30. mars klokka 20.00 på styrkerommet i Leangen Arena.

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet må sendes styret senest 16. mars på e-post til stale.gagnas@gmail.com.

Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet på klubbens hjemmeside http://rihk.no/

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst en måned og ha betalt kontingenten.

Meld deg inn i klubben her. 

Velkommen til årsmøte.

Med vennlig hilsen styret.