Istidsmalen er nå på plass fra kretsen sin side. Den gjelder for fullt så snart U-hallen også åpner (etter planen 3. september). RIHK legger som vanlig ut sine istider på Google kalenderen – meny til høyre (Treningstider). Viktig å følge med på denne da endringer kan forekomme.