Rosenborg Ishockeyklubb organiserer alle lag i fra junior og nedover i aldersklassene. RIHK hadde i sesongen 2014/15 over 300 aktive spillere / medlemmer og har Leangen ishall som hjemmearena. RIHK har et styre bestående av leder, nestleder, 3 styrerepresentanter og 1 varamedlem.

Klubben har sin opprinnelse fra området på Rosenborg. Rektuteringsområdet for klubben er definert til å gjelde skolekretsene: Bispehaugen, Lade, Lilleby, Singsaker, Berg, Eberg, Nardo, Nidarvoll, Utleira og Kalvskinnet.

Nye rekrutter får automatisk låne utstyr i 2 år av klubben. Klubben har et hovedlager i Leangen ishall der man får låne utstyr og bytte utstyr som ikke passer eller har gått i stykker. Se Utstyr for mer informasjon

Klubben drives stort sett av foreldrene og er basert på en frivillig innsats fra dem. Klubbens største inntektskilde er dugnaden på Lerkendal stadion under alle RBK sine fotballkamper. Alle foreldrene er pliktig til å delta på de dugnadene som man blir satt opp på. Her gjøres ingen unntak. Det er umulig å kjøpe seg ut av dugnaden. Selve dugnaden deles mellom hele klubben.

Pr. i dag har klubben en sunn økonomi som er opparbeidet gjennom flere år. Frivilligheten fra foreldre er helt avgjørende for driften av avdelingen. Med tradisjoner helt tilbake i 1934 er RIHK den eldste ishockeyklubben i Norge med stolte tradisjoner. Vi feiret 75 års jubileum i 2009.