Medlemskontingent

Personlig medlemskap i Rosenborg Ishockeyklubb koster kr. 200.

Alle spillere må være medlem i klubben.

Alle foresatte/voksne må være medlem for å ha stemmerett ved årsmøtet og ha verv i klubben.

Kun medlemmer over 15 år har stemmerett på årsmøtet (NIF-lov), og kun medlemmer kan ha verv i klubben.

Andre enn spillere, som ønsker å bli medlem, kan registrere seg elektronisk HER. Man får da tilsendt faktura per mail.

Eller man kan betale medlemskontingent direkte på hit:

  • Adresse: Rosenborg Ishockeyklubb, Postboks 4169, Valentinlyst, 7450 Trondheim
  • Kontonummer: 6401.06.03852

Merk innbetaling med medlemskontingent RIHK, navn og år.