Klubben setter stor pris på om dere som har utstyr liggende som ikke lenger brukes, kan donere dette til nye rekrutter. 

Veldig mange unger har lyst til å prøve hockey med oss, noe som er utrolig artig. Og da vil vi ta så godt imot dem som vi bare kan, ved blant annet å låne ut utstyr.

Vi setter av torsdag etter vinterferien, 2. mars, til å ta imot utstyr under treninga for de minste 17.15-18.15.

Håper mange benytter anledningen til å rydde i boden! 

Vi får stadig nye rekrutter! Blant annet på årets skøytedag på Rosenborg-banen.