Vi har nå slått sammen to av våre offisielle Facebook-sider til én side. Siden som tidligere het «Rosenborg Ishockeyklubb – mikro/mini/hockeyskole» opprettholdes, men skifter navn til «Rosenborg Ishockeyklubb».

Alle som har fulgt siden som fram til nå har hatt navnet «Rosenborg Ishockeyklubb», flyttes over til denne siden, som nå vil favne hele klubben.

Vi vil fortsette som før å publisere aktuell og praktisk informasjon for rekruttene på denne sida. I tillegg ønsker vi å synliggjøre alle lagene opp til U13, foreldrelaget og kjelkehockey-laget.

Vi er Norges eldste hockeyklubb og er stolte av å ha et bredt, erfarent, solid og sosialt klubbmiljø basert på kjerneverdiene våre GLITRE. Det skal gjenspeiles i en felles Facebook-side!

Vi oppfordrer alle til å fortsette å like og dele sida. Kommenter og del innlegg, send inn egne innlegg, bilder, historier og filmsnutter, som vi kan dele videre. Her HELE RIHK glitre!