Styret
torsdag 25. mars 2010 09:17 Tage Røsten E-post Skriv ut PDF
Styret sesongen 2015/16 valgt på årsmøtet 20. mai 2015

Leder Ståle Gagnås 98 44 12 25 stale.gagnas@gmail.com
Nestleder Elin Fosshaug Olsø 95 19 86 90 elin.olso@gmail.com
Økonomiansvarlig Tage Røsten 90 95 66 74 tage.rosten@gmail.com
Sekretær Paul Myklestad

Styremedlem Rune Johansen
Varamedlem Hilde Sundin
Organisasjonsmodell

Ble sist gang vedtatt på årsmøtet 2015 – (LINK)

Arbeidsutvalg (AU) sesongen 2015/16

Ungdomshockey – N.N.
Juniorhockey – N.N.
Rekrutthockey – N.N.
Kjelkehockey – N.N.
Roller sesongen 2015/16 (med møte og talerett i styret)

Sportslig leder N.N.

Leder AU økonomi N.N.
Dugnadsansvarlig N.N.
Materialforvalter Venthan Sanmuganathan 99 60 42 48
venthans@online.no
Sist oppdatert ( onsdag 27. mai 2015 07:57 )