Styret innkaller til årsmøte i Rosenborg Ishockeyklubb:

Torsdag den 22. mars 2018 klokka 20.00 på styrkerommet i Leangen Arena.

Husk: For å ha stemmerett må du ha vært medlem av klubben i minst en måned.

Meld deg inn her: http://rihk.no/medlemskap/

Medlemmer kan melde inn saker man ønsker å ta opp på årsmøtet senest innen 8. mars på e-post til stale.gagnas@gmail.com.

Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet på klubbens hjemmeside: http://rihk.no/

Velkommen til årsmøte!