Historisk vedtak på ekstraordinært styremøte 23.05.23

I takt med at priser på nesten alt stiger, setter RIHK ned treningsavgiften!

Fra sesong 2023/2024 er treningsavgiften på 50,- for alle aktive spillere i barne- og ungdomsidretten.

«Vi i RIHK ønsker å ta kampen mot sosialt og økonomisk utenforskap til barn og unge, dette er i tråd med vårt verdigrunnlag GLITRE*»

For å gjøre dette på en økonomisk bærekraftig måte, ønsker vi å invitere bedrifter & privatpersoner inn i klubben som ambassadører.

Har du spørsmål eller ønsker å ta del i dette prosjektet – nøl ikke med å ta kontakt.

Glede
Lagarbeid
Integritet
Tett på
Respekt
Empati


Innkalling ekstraordinært årsmøte

Til medlemmene i Rosenborg Ishockeyklubb

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Rosenborg Ishockeyklubb

Styret innkaller herved til ekstraordinært årsmøte i Rosenborg Ishockeyklubb.

Ekstraordinært årsmøte avholdes i Leangen Ishall, Tungavegen 3, 7047 Trondheim
den 23.mai klokken 20.00

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter er gjort tilgjengelig for medlemmene på
klubbens hjemmeside og facebook.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Rosenborg
Ishockeyklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og
ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Rosenborg Ishockeyklubb.

Alle medlemmer har
uansett møterett, talerett og forslagsrett.
For mer informasjon om ekstraordinært årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet,
forslagsrett mv. se https://www.idrettsforbundet.no/. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan
Rosenborg Ishockeyklubb, kontaktes på leder@rihk.no
.
Velkommen til ekstraordinært årsmøte!
Med vennlig hilsen
Styret


Saksliste og saksdokument for ekstraordinært årsmøte i Rosenborg Ishockeyklubb

Under følger sakslisten og saksdokumenter for det ekstraordinære årsmøtet:

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede
Sak 2: Velge dirigent(er)
Sak 3: Velge protokollfører(e)
Sak 4: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
Sak 5: Godkjenne innkallingen
Sak 6: Behandle sak


Sak til behandling.

Vi ønsker å fremme følgende forslag
1) Treningsavgiften for sesongen 23/24 settes til kr 50,- for alle aktive spillende
medlemmer.

Treningsavgiften inkluderer for alle årganger:
● Istid
● Dommerutgifter
● Nødvendige ressurser for gjennomføring av vår hockeyskole
● Eksterne trenere

Ved å senke treningsavgiften til et minimum på kr 50, vil det være mulig for enda flere barn
og ungdommer å delta i idrettsaktiviteter, uavhengig økonomisk bakgrunn.
For å gjøre dette til en bærekraftig måte å drive klubben på, håper og tror vi på at
næringslivet så vel som enkeltpersoner ønsker å støtte dette prosjektet.
Styret håper at dette vil resultere i flere barn og unge til idretten vår.
Dette for å skape et større engasjement blant klubbens medlemmer, som gjenspeiler seg i
vårt verdigrunnlag GLITRE*

Glede
Lagarbeid
Integritet
Tett på
Respekt
Empati

Stor takk til Even Øgrey Brandsdal i VÅG FK for inspirasjon og samtaler om idrettstilbud til
barn og unge.


Årsmøte utsatt - ny innkalling

Styret innkaller herved til årsmøte i Rosenborg Ishockeyklubb!

Årsmøtet avholdes 08.05.23 kl 19:00 i Alpha Økonomi AS sine lokaler i Heimdalsvegen 10B på Heimdal.

Årsmøtet må utsettes på grunn av årsregnskapet ble ferdig for sent til at årsmeldingen kunne offentliggjøres innen frist.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter er gjort tilgjengelig på www.rihk.no

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Rosenborg Ishockeyklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Rosenborg Ishockeyklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Rosenborg Ishockeyklubb kontaktes på leder@rihk.no

Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
Styret i Rosenborg Ishockeyklubb


Innkalling til årsmøte i Rosenborg ishockeyklubb 2023

Styret innkaller herved til årsmøte i Rosenborg Ishockeyklubb.

Årsmøtet avholdes 27.04.23 kl 20:00 på Tungasletta 6, 7489 Trondheim.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 13.04.23 til leder@rihk.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.rihk.no

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Rosenborg Ishockeyklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Rosenborg Ishockeyklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Rosenborg Ishockeyklubb kontaktes på leder@rihk.no

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
Styret i Rosenborg Ishockeyklubb


HOCKEY FOR ALLE

Så gøy at du vil prøve....

Søndag 11.12 kl.12:15 - 13:30 i Leangen Ishall
Søndag 18.12 kl.12:45 - 13:45 i Leangen Ishall

Her vil vi i Rosenborg Ishockey legge til rette for at DU skal kunne GLITRE* på is.
Vi stiller med erfarne trenere og dedikerte voksne som er der for deg begge dager.

Har du ikke utstyr?

Ikke noe problem.....
Alt du trenger er en sykkelhjelm og votter. Kølle og puck har vi.
Trenger du å låne skøyter? Send en epost til sport@rihk.no med størrelse i forkant.

Dette har en liten kostnad på 100,-, dette er for at DU skal være forsikret når du er på isen og har det gøy.

Vi gleder oss til å møte DEG i ishallen....

Du kan registrer deg her, eller ved oppmøte i ishallen.

Last ned flyer HOCKEY FOR ALLE her.

Les mer om oss og våre verdier GLITRE* her.

- VELKOMMEN -


Innkalling til årsmøte i Rosenborg ishockeyklubb 2022

Styret i Rosenborg Ishockeyklubb innkaller til årsmøte torsdag den 28. april 2022, kl 1900. Møtet vil avholdes ved møterommet til NIHF Region Midt i Leangen Ishall.

Sakspapirer gjøres tilgjengelig på RIHK.no en uke før årsmøtet, og på klubbens Facebook-side.

Frist for innmelding av saker settes til 14 dager før årsmøtet. Påmelding, samt eventuelle saker og/eller forslag, sendes til rihk@rihk.no
Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter, vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøte.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

ROSENBORG ISHOCKEYKLUBB
Styret


Innkalling til årsmøte i Rosenborg ishockeyklubb

Rosenborg ishockeyklubb holder årsmøte den 30.06.2021 kl 1800. Møtet vil holdes digitalt via Microsoft Teams.

Deltakere bes registrere seg på følgende link:
https://forms.gle/ekw5F4k5tmenvrPQ6

Link til årsmøtet sendes ut dagen før til registrerte deltakere.

Sakspapirer gjøres tilgjengelig på RIHK.no en uke før årsmøtet, og på klubbens Facebook-side.
Har du forslag til saker som skal tas opp på møtet, må de være klubben i hende senest to uker før årsmøtet. Forslag til saker sendes styreleder Hans Petter Wisth, wisth@virtusadvokat.no eller sportslig ledelse på sport@rihk.no
For å få stemmerett på møtet, må du være medlem i Rosenborg IHK senest en måned før årsmøtet.
Dersom smittevernsreglene åpner for å kunne gjennomføre årsmøtet som fysisk møte, er dette å foretrekke. For det tilfellet dette skulle bli aktuelt vil informasjon bli utsendt forut for årsmøtet.

Vennlig hilsen,

Styret i RIHK.


Ny jentesatsing i Trondheim

NYHET: Fra sesongen 2021/22 tilbyr vi egne treninger kun for jenter i Leangen ishall, i samarbeid med Norges Ishockeyforbund, region midt, og Wing Hockey.

Målet er at alle jenter som ønsker det, skal få prøve, utforske og delta i idretten vår. Vi ønsker å bygge egne jentelag, med stabile rammer, trygge forhold, forutsigbarhet og lagfølelse både på og av isen. Vi stiller med et erfarent støtteapparat, som blant annet består av dedikerte og rutinerte trenere. Både jenter som allerede spiller hockey og de som aldri har prøvd, er hjertelig velkomne.

Klikk her for å melde dere på vår nye satsing for jenter. Lenken går til innmelding i klubben og i Spondgruppen, som vi bruker for å organisere treninger og aktiviteter. Her kommuniserer lagledere, trenere, medlemmer og foreldre. Les mer om hvordan du bruker Spond.

Vi ønsker at flest mulig barn skal få mulighet til å prøve ishockey og oppleve glede på isen. Ikke alle trenger og ønsker det samme. Vi har lyttet til jentene som allerede spiller i klubben vår og jenter som er nysgjerrige på hockey - og sørget for istid og ressurser til å gjennomføre det de ønsker seg. Vi mener at jenter, akkurat som i andre sammenlignbare idretter, skal skal få utøve idretten sin på egne lag med egne treningstider allerede fra vi tar imot dem i klubben vår.

Det gleder oss stort at Norges Ishockeyforbund (NIHF) region midt støtter satsingen og har tildelt egen istid til jentene. Vi er også stolte av å samarbeide med Wing hockey, som i dag har U16-lag for jenter og damelag.

Sjekk gjerne også ut Norges Ishockeyforbund region midt sin jentesatsing.

Sammen med Wing og NIHF skal vi skal vi jobbe for at jentene skal finne sin plass i hockeymiljøet i Trøndelag.

Vi gleder oss veldig. Velkommen!

 

Spørsmål?

Informasjon vil bli gitt fortløpende i Spond-gruppa.

Du kan også kontakte Heidi Eidseter heidi.eidseter@hotmail.com

 

Spørsmål til det sportslige innholdet i prosjektet kan rettes til

Ørjan Næss sport@rihk.no

Kristian Osmundsen kristiano22@hotmail.com