Vi viser til de siste dagers korrespondanse og møter i anledning den pågående prosess vedrørende begrensning av coronasmitte.

NIHF har som kjent avlyst all kampaktivitet, herunder sluttspill, forbundscuper mv. som følge av den situasjon man står ovenfor. NIHF, Region Midt har fulgt opp denne praksisen ved av avlyse alt lokalt seriespill, cuper og arrangementer i vår region.

Under henvisning til ovennevnte, samt den uavklarte situasjon som synes å eskalere for hver dag som går, er vi i Rosenborg Ishockeyklubb av den oppfatning at det eneste riktige er å avlyse, på ubestemt tid, alle treninger i Rosenborg Ishockeyklubb sin regi. Vårt viktigste bidrag på nåværende tidspunkt er å forsøke å begrense smitte. Forhåpentligvis vil dette kunne bidra til at vi så raskt som mulig kan komme tilbake til en normalsituasjon.

Jeg vil på vegne av styret meddele at vi synes at situasjonen er svært beklagelig, og at vi gjerne skulle hatt barn og unge på is i tiden fremover. Imidlertid, og under de rådende omstendigheter, har man i realiteten intet annet valg enn den beslutning man nå har kommet frem til.

Vi vil kontinuerlig følge utviklingen, og dersom det i tiden som kommer gis ny informasjon fra Folkehelseinstituttet, Norges Ishockeyforbund, lokale helsemyndigheter, herunder kommuneoverlege mv., som gir grunnlag for å revurdere vår beslutning, vil våre medlemmer omgående bli informert. Informasjon om dette vil bli gjort tilgjengelig på rihk.no/facebook/spond.