Vi har faste dugnader som utføres av foreldre, for å holde treningsavgiftene så lave som mulig. Vi er så heldige å ha «Lerkendalsdugnaden», hvor vi vasker og rydder tribunene før og etter Rosenborgs hjemmeskamper. De som deltar på dugnaden får dessuten gratisbilletter til kampen.

Klubben har en hovedansvarlig for dugnad. I år er dette Therese Aasgaard: therese.aasgaard@gmail.com

I tillegg har hvert lag en dugnadsansvarlig.

Hovedansvarlig for dugnader:

Setter opp dugnadslister.
Sender vedkommende ut varsel for Lerkendalsdugnaden
Har hovedansvar for all koordinering av dugnader.

Dugnadsansvarlig for laget:
Hvert enkelt lag har en dugnadsansvarlig som velges for et kalenderår. Valget skal foregå så tidlig som mulig i januar måned. Den dugnadsansvarlige for laget har følgende oppgaver:

1. Koordinere dugnadsoppsettet for sitt lag med hovedansvarlig i RIHK, samt ansvar for at vaskingen og ryddingen av tribune blir utført i henhold til avtale mellom klubben og RBK (4 – 6 kamper pr. sesong).

2. Delta på vasking eller rydding.

3. Hente og dele ut kampbilletter før kampstart (hentes på ryddebua).

4. Melde tilbake til hovedansvarlig navn på frammøtte og hvor mye tid som ble brukt snarest mulig etter avviklet rydding/vasking.

Håper alle stiller opp på dugnadene! Disse er en svært viktig inntektskilde for klubben, men aller viktigst: en glimrende mulighet til å møte hyggelige og flinke foreldre og medlemmer av klubben.