Styret innkaller herved til årsmøte i Rosenborg Ishockeyklubb.

Årsmøtet avholdes 27.04.23 kl 20:00 på Tungasletta 6, 7489 Trondheim.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 13.04.23 til leder@rihk.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.rihk.no

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Rosenborg Ishockeyklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Rosenborg Ishockeyklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Rosenborg Ishockeyklubb kontaktes på leder@rihk.no

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
Styret i Rosenborg Ishockeyklubb