Styret innkaller herved til årsmøte i Rosenborg Ishockeyklubb!

Årsmøtet avholdes 08.05.23 kl 19:00 i Alpha Økonomi AS sine lokaler i Heimdalsvegen 10B på Heimdal.

Årsmøtet må utsettes på grunn av årsregnskapet ble ferdig for sent til at årsmeldingen kunne offentliggjøres innen frist.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter er gjort tilgjengelig på www.rihk.no

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Rosenborg Ishockeyklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Rosenborg Ishockeyklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Rosenborg Ishockeyklubb kontaktes på leder@rihk.no

Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
Styret i Rosenborg Ishockeyklubb