Personlig medlemskap i Rosenborg Ishockeyklubb koster kr. 100.

Alle spillere må være medlem i klubben. Registrering av spillere gjøres her.

Alle foresatte/voksne må være medlem for å ha stemmerett ved årsmøtet og ha verv i klubben.

Kun medlemmer over 15 år har stemmerett på årsmøtet (NIF-lov), og kun medlemmer kan ha verv i klubben.

Andre enn spillere, som ønsker å bli medlem kan betale medlemskontingent på konto.

Adresse: Rosenborg Ishockeyklubb, Postboks 4169, Valentinlyst, 7450 Trondheim
Kontonummer: 4202 24 47216
Merk innbetaling med medlemskontingent RIHK, navn og år.