Vi ønsker at flest mulig skal spille hockey, lengst mulig, for å bli best mulig!

GLEDE

Glede og trivsel: Det er viktig at ishockey er artig, utviklende og motiverende for spilleren. Trivsel skal være i fokus. Det er viktig med følelse av mestring og trygghet (=trivsel). Vi unngår resultatfokus i for tidlig alder.

LAGARBEID

Lagarbeid og positivitet: Vi verdsetter lagarbeid høyt. Godt lagarbeid vil i sum gi positive ishockeyopplevelser. Vi snakker positivt om sporten, klubben og medlemmene våre.

INTEGRITET

Integritet: Vi ønsker ærlighet og sunne holdninger. Vi følger alle regler og gitte reguleringer av spillet. Vi ønsker en ryddig og profesjonell organisasjon. Dette gjelder alle medlemmer av organisasjonen, både spillere, frivillige og tillitsvalgte i klubben.

TETT PÅ

Tett på: Foreldrene er klubbens viktigste ressurs. Vi ønsker å være tett på foreldrene.

RESPEKT

Respekt for individet: Behandle alle andre som du selv ønsker å bli behandlet. Vær rettferdig og raus som kamerat og venn.

EMPATI

Empati, sportsånd og fair play: Den viktigste av alle våre verdier er empati; fair play og god sportsånd. Å ha en ydmyk holdning ved seier og å ta tap med fatning. Vi ønsker å utvikle godt vennskap med våre medspillere og motspillere.