Styret sesongen 2021/22

Styreleder:
Hans Petter Wisth

Nestleder:
Sander Valde – Økonomi

Styremedlemmer:

Trond Larsen – Rekruttering
Ørjan Næss – Jenteansvarlig og Sport
Sissel Sandberg – Arrangement
Niklas Unger Nilsen – Marked/Sponsorer