Styret sesongen 2023/2024

Styreleder:
Ørjan Næss

Nestleder:
Randi Lilleberg

Styremedlemmer:
Kristian Osmundsen
Øystein Hveding
Andre Løvdal
Inger Marie Lavoll