I takt med at priser på nesten alt stiger, setter RIHK ned treningsavgiften!

Fra sesong 2023/2024 er treningsavgiften på 50,- for alle aktive spillere i barne- og ungdomsidretten.

«Vi i RIHK ønsker å ta kampen mot sosialt og økonomisk utenforskap til barn og unge, dette er i tråd med vårt verdigrunnlag GLITRE*»

For å gjøre dette på en økonomisk bærekraftig måte, ønsker vi å invitere bedrifter & privatpersoner inn i klubben som ambassadører.

Har du spørsmål eller ønsker å ta del i dette prosjektet – nøl ikke med å ta kontakt.

Glede
Lagarbeid
Integritet
Tett på
Respekt
Empati