Til medlemmene i Rosenborg Ishockeyklubb

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Rosenborg Ishockeyklubb

Styret innkaller herved til ekstraordinært årsmøte i Rosenborg Ishockeyklubb.

Ekstraordinært årsmøte avholdes i Leangen Ishall, Tungavegen 3, 7047 Trondheim
den 23.mai klokken 20.00

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter er gjort tilgjengelig for medlemmene på
klubbens hjemmeside og facebook.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Rosenborg
Ishockeyklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og
ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Rosenborg Ishockeyklubb.

Alle medlemmer har
uansett møterett, talerett og forslagsrett.
For mer informasjon om ekstraordinært årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet,
forslagsrett mv. se https://www.idrettsforbundet.no/. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan
Rosenborg Ishockeyklubb, kontaktes på leder@rihk.no
.
Velkommen til ekstraordinært årsmøte!
Med vennlig hilsen
Styret


Saksliste og saksdokument for ekstraordinært årsmøte i Rosenborg Ishockeyklubb

Under følger sakslisten og saksdokumenter for det ekstraordinære årsmøtet:

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede
Sak 2: Velge dirigent(er)
Sak 3: Velge protokollfører(e)
Sak 4: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
Sak 5: Godkjenne innkallingen
Sak 6: Behandle sak


Sak til behandling.

Vi ønsker å fremme følgende forslag
1) Treningsavgiften for sesongen 23/24 settes til kr 50,- for alle aktive spillende
medlemmer.

Treningsavgiften inkluderer for alle årganger:
● Istid
● Dommerutgifter
● Nødvendige ressurser for gjennomføring av vår hockeyskole
● Eksterne trenere

Ved å senke treningsavgiften til et minimum på kr 50, vil det være mulig for enda flere barn
og ungdommer å delta i idrettsaktiviteter, uavhengig økonomisk bakgrunn.
For å gjøre dette til en bærekraftig måte å drive klubben på, håper og tror vi på at
næringslivet så vel som enkeltpersoner ønsker å støtte dette prosjektet.
Styret håper at dette vil resultere i flere barn og unge til idretten vår.
Dette for å skape et større engasjement blant klubbens medlemmer, som gjenspeiler seg i
vårt verdigrunnlag GLITRE*

Glede
Lagarbeid
Integritet
Tett på
Respekt
Empati

Stor takk til Even Øgrey Brandsdal i VÅG FK for inspirasjon og samtaler om idrettstilbud til
barn og unge.