Styret i Rosenborg Ishockeyklubb innkaller til årsmøte torsdag den 28. april 2022, kl 1900. Møtet vil avholdes ved møterommet til NIHF Region Midt i Leangen Ishall.

Sakspapirer gjøres tilgjengelig på RIHK.no en uke før årsmøtet, og på klubbens Facebook-side.

Frist for innmelding av saker settes til 14 dager før årsmøtet. Påmelding, samt eventuelle saker og/eller forslag, sendes til rihk@rihk.no
Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter, vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøte.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

ROSENBORG ISHOCKEYKLUBB
Styret