Innkalling til årsmøte i Rosenborg ishockeyklubb

Rosenborg ishockeyklubb holder årsmøte den 30.06.2021 kl 1800. Møtet vil holdes digitalt via Microsoft Teams.

Deltakere bes registrere seg på følgende link:
https://forms.gle/ekw5F4k5tmenvrPQ6

Link til årsmøtet sendes ut dagen før til registrerte deltakere.

Sakspapirer gjøres tilgjengelig på RIHK.no en uke før årsmøtet, og på klubbens Facebook-side.
Har du forslag til saker som skal tas opp på møtet, må de være klubben i hende senest to uker før årsmøtet. Forslag til saker sendes styreleder Hans Petter Wisth, wisth@virtusadvokat.no eller sportslig ledelse på sport@rihk.no
For å få stemmerett på møtet, må du være medlem i Rosenborg IHK senest en måned før årsmøtet.
Dersom smittevernsreglene åpner for å kunne gjennomføre årsmøtet som fysisk møte, er dette å foretrekke. For det tilfellet dette skulle bli aktuelt vil informasjon bli utsendt forut for årsmøtet.

Vennlig hilsen,

Styret i RIHK.